บริษัท ทีเอสดี แอนด์ ไดนารี่ เฮอร์เบิล โซพ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสบู่สมุนไพรยี่ห้อ
ไดนารี่(DYNARY) , ชามาลีน(CHEMELIN) , ศิริอร(SIRION) , เอริก้า(ARICA) , K.DYNARY , DE ฯลฯ

          จากประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ
สินค้าที่หลากหลายตามความต้องการของแต่ละบุคคล

          บริษัท ทีเอสดี แอนด์ ไดนารี่ เฮอร์เบิล โซพ จำกัด ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผลิตและจัดจำหน่าย
สินค้าที่หลากหลายและพัฒนาสินค้าต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

          ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจ ในสินค้าของเรา และขอขอบพระคุณท่านผู้มี
อุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนทางบริษัทฯของเรามาโดยตลอด และเราขอให้คำมั่นในการควบคุมดูแล
สินค้าให้ได้คุณภาพดี ให้เหมาะสมกับที่ทุกๆท่านให้ความไว้วางใจและเลือกให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำการค้า
ร่วมกันกับท่าน

          ทางบริษัท ทีเอสดี แอนด์ ไดนารี่ เฮอร์เบิล โซพ จำกัด มีแนวคิดที่ต้องการจะพัฒนาสมุนไพรต่างๆ
ให้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น เพราะสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติแท้ๆจะให้คุณค่าและคุณประโยชน์มากกว่าการใช้สารเคมีต่างๆ

   

บริหารงานโดย

 
  คุณจรูญศักดิ์     รุจิระนนทพัฒน์    กรรมการผู้จัดการ
 

คุณปุณยวีร์     รุจิระนนทพัฒน์       รองกรรมการผู้จัดการ 
   Visitor    0270523
   Page view    0514608
Copyright @ 2010 , TSD AND Dynary Herbal Soap Company Limited. All Rights Reserved.
Web Designed by Pejstudio.com